Dieta antynowotworowa – spotkanie informacyjne

W sali rycerskiej świdwińskiego zamku 12 kwietnia odbyło się spotkanie edukacyjne zorganizowane przez  Świdwińskie Stowarzyszenie Amazonka. Wykład poświęcony dobroczynnym właściwościom selenu w diecie wygłosił prof. dr hab. Jan Lubiński – kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Pan profesor jest międzynarodowej sławy badaczem nowotworów dziedzicznych, m.in. dziedzicznego raka sutka i jajnika oraz dziedzicznego raka jelita grubego. Goście wysłuchali obszernego wykładu o metodach leczenia oraz przyczynach nowotworów, poznali wiele statystyk na temat zachorowań w Polsce jak również metody profilaktyki oraz sposoby na zmniejszenie ryzyka zachorowania na raka. Prof. Lubiński podkreślił jak bardzo ważna jest świadoma i przemyślana profilaktyka przy użyciu selenu. Polacy wciąż mają zbyt małą wiedzę na temat dobroczynnych właściwości selenu jak i na temat konsekwencji niedoboru tego pierwiastka w diecie.


Po wykładzie naukowiec odpowiadał na liczne pytania słuchaczy, zadeklarował również chęć przyjazdu do naszego miasta w przyszłym roku.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólne zdobywanie wiedzy oraz aktywną dyskusję  i przypominamy, że biuro Świdwińskiego Stowarzyszenia Amazonka mieści się przy ul. Kołobrzeskiej 43 w Świdwinie. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 792 401 431.