Razem łatwiej – zakończenie zadania publicznego

Świdwińskie Stowarzyszenie „Amazonka” na podstawie umowy nr WS. 524.2.2.2013 z Powiatem Świdwińskim zawartej w dniu 10 czerwca 2013 roku w Świdwinie informuje, że 31 października 2013 roku zakończyło  realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Razem łatwiej”. Zadanie skierowane było do członkiń Świdwińskiego Stowarzyszenia „Amazonka” oraz osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Świdwińskiego. W ramach zadania  zorganizowane zostały zajęcia rehabilitacyjne na basenie (10 godzin)  oraz spotkanie z psychologiem (1 godzina). Celem zdania publicznego było podniesienie poziomu sprawności fizycznej amazonek i osób niepełnosprawnych poprzez udział w zajęciach rehabilitacyjnych na basenie oraz pomoc i wsparcie w różnych etapach choroby poprzez organizację spotkania z psychologiem. Zadanie publiczne realizowane było od 24 czerwca do 31 października 2013 r. i w całości sfinansowane ze środków uzyskanych od Powiatu Świdwińskiego.