Amazonki uczestniczą w aerobiku

Świdwińskie Amazonki dzięki życzliwości pani Małgosi Miękczyńskiej zażywają ruchu podczas aerobiku. Zajęcia odbywające się w każdą środę stycznia zasponsorowała właścicielka Studia Ćwiczeń Ruchowych REHA-FIT pani Małgorzata Miękczyńska, która od kilku lat służy pomocą w rehabilitacji kobiet zmagających się z chorobą nowotworową piersi. W aerobiku uczestniczą gościnnie również diabetycy.

Zajęcia cieszą się dużą frekwencją, co świadczy o tym, że niepełnosprawni dbają o swoją kondycję i sprawność fizyczną oraz czynnie uczestniczą w rehabilitacji prowadzonej pod fachowym okiem instruktorki.
Amazonki udowadniają zdrowym kobietom, że pomimo ciężkich przeżyć z powodu choroby można być sprawnym i dzięki temu pokonać wiele przeciwności losu. Wspólnie spędzony czas wpływa na poprawę sprawności psychofizycznej kobiet po operacji piersi jak również mobilizuje do aktywnego trybu życia.

Zaproszenie do udziału osób zrzeszonych w Oddziale Powiatowym Diabetyków w Świdwinie jest również świetną okazją do integracji tych dwóch środowisk. Amazonki są bardzo wdzięczne za to, że są osoby Wielkiego Serca takie jak p. M. Miękczyńska, pomagające zadbać o sprawność fizyczną, która ma zasadniczy wpływ na nasz komfort życia.