Profilaktyka antynowotworowa

Amazonki Świdwińskie rozpoczynają realizację zadania publicznego  pn,, Wczesna profilaktyka nowotworowa-wiedza to nasze zdrowie”

 Projekt ma na celu propagowanie idei walki z rakiem poprzez  edukację młodzieży a tym samym zwiększenie świadomości wśród młodzieży. Powszechnie wiadomo, że wczesne wykrycie zmian nowotworowych zwiększa szanse dorastającej młodzieży na całkowite wyleczenie.

W ramach  realizowanego zadania zgodnie z zawartą umową NR  WS.524.1.1.2014 z Powiatem Świdwińskim, Amazonki Świdwińskie  przy  współudziale  dyplomowanej pielęgniarki Ewy Zapotocznej przeprowadzą spotkania w I klasach szkół ponadgimnazjalnych  na terenie Powiatu Świdwińskiego na temat przeciwdziałania nowotworom piersi i raka szyjki macicy. W ramach spotkań zostaną rozdane ulotki własnego projektu informujące o czynnikach ryzyka zachorowań na nowotwór piersi  i sposobach zapobiegania raka szyjki macicy. Spotkania będą się odbywać zgodnie z zaplanowanymi  z władzami szkół harmonogramami. Pierwsze spotkania są zaplanowane na 20 pażdziernika 2014r. w klasach ponadgimnazjalnych Zespołu Szkół im St.  Staszica w Połczynie Zdroju, następne odbędą się w ZSR CKP im St. Żeromskiego w Świdwinie ul Szczecińska 88, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.  Wł. Broniewskiego w Świdwinie ul Kościuszki 28, w MOW Rzepczyno, oraz Zespóle Placówek Specjalnych w Sławoborzu.

Realizacja zadania publicznego w zakresie rodzajów objawów i diagnostyki ma na celu zmniejszenie ryzyka zachorowań i zgonów z powodu zwiększenia świadomości młodzieży oraz podniesienia świadomości na temat jak ważna jest samokontrola i samobadanie we wczesnym wykrywaniu nieprawidłowości w przeciwdziałaniu nowotworów piersi i raka  szyjki macicy.

Zadanie jest finansowane ze środków Starostwa  Powiatowego w  Świdwinie.