Realizacja zadania publicznego

Świdwińskie Stowarzyszenie ,,Amazonka” realizowało zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia p.n. ,,Sprawność fizyczna podstawą życia dla Amazonek’’ finansowanego przez Gminę Miejską Świdwin. W zakresie tego zadania zorganizowano III Marsz Nordic –Walking , który stał się już tradycją Naszego Stowarzyszenia i był nie tylko okazją do integracji, ale również podniesienia sprawności fizycznej. W ,,marszu” wzięło udział ponad 50 osób. W ramach zadania odbyły się też zajęcia rehabilitacyjne na basenie, które są świetną formą poprawy sprawności osób niepełnosprawnych i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Podczas imprez sportowych uczestnicy oprócz świetnej zabawy i wypoczynku, skorzystali z rehabilitacji tak trudno dostępnej w zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych.
Ponad to przy współfinansowaniu ze środków Gminy Brzeżno w ramach realizowanego zadania publicznego p.n. ,,Promocja i rozpowszechnianie wiedzy na temat działań Stowarzyszenia ,,Amazonka” w Świdwinie”, zakupiono aparat fotograficzny wysokiej klasy marki Olypmus TG-830, który służy promocji działań Stowarzyszenia.
W realizację zdania zaangażowało się wiele osób, którzy wykazali się wielkim zapałem i bezinteresownością. Dziękujemy Panu Staroście Powiatu Świdwińskiego M. Majce, Pani E. Kostrzewskiej właścicielce Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego Bukowiec, Pani M. Miękczyńskiej niezastąpionej rehabilitantce, oraz władzom miasta i Wójtowi Gminy Brzeżno za sfinansowanie zadania. Wszystkim składamy wyrazy wdzięczności i podziękowania z nadzieją na dalszą współpracę.

Ćwiczenia na basenie

W środy pod okiem rehabilitantki Pani. M. Miękczyńskiej na naszym Basenie odbywają się ćwiczenia, które udało się zorganizować, dzięki środkom pozyskanym z Gminy Miejskiej Świdwin w ramach zadania publicznego pt. Sprawność fizyczna podstawą życia dla Amazonek,  realizowanego zgodnie z zawartą umową Nr OZKS.032.1.14.

Rehabilitacja na basenie dla kobiet po mastektomii  jest bardzo ważna, zapobiega powikłaniom jakim jest obrzęk limfatyczny, pozwala utrzymać prawidłową postawę, wpływa pozytywnie na psychikę kobiet. Zajęcia w grupie amazonek integrują i mobilizują do ćwiczeń.

W ćwiczeniach biorą również udział  kobiety niepełnosprawne z terenu Powiatu Świdwińskiego, które cierpią na różne  schorzenia wymagające rehabilitacji.