Prelekcje w szkołach

W ramach realizowanego zadania publicznego p.n. „Profilaktyka nowotworowa – wiedza to nasze zdrowie” Amazonki Świdwińskie zorganizowały spotkania w I klasach wszystkich szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Świdwińskiego. Podczas spotkań dyplomowana położna Ewa Zapotoczna wygłosiła prelekcję na temat wczesnej profilaktyki nowotworowej. Uczniowie dowiedzieli się, jak ważne w profilaktyce chorób nie tylko nowotworowych są styl życia i zdrowe odżywianie. Celem tych spotkań było zwiększenie świadomości młodzieży na temat przeciwdziałania zachorowań na choroby nowotworowe i uświadomienie jak wielki wpływ na zachorowanie ma styl życia i zdrowa żywności w obecnej cywilizacji. Wiele podanych przykładów na temat przypadków zachorowań, z jakimi podczas swojej kariery zawodowej zetknęła się prelegentka oraz wypowiedzi kobiet Naszych „Amazonek” o cierpieniu i walce z chorobą miało na celu zmotywowanie młodzieży do zmiany stylu życia w celu wyeliminowania czynników ryzyka zachorowań. Uczniowie czynnie uczestniczyli w spotkaniach, korzystali z możliwości nauczenia się samobadania piersi ma fantomie. Edukacja młodzieży ma duży wpływ na kształtowanie pozytywnych postaw wobec badań profilaktycznych. Uczniom zostały rozdane ulotki.

W ramach zadnia odbyło się również spotkanie z psychologiem. Podczas spotkania osoby, które dotknęła choroba posiadły wiedzę na temat radzenia sobie ze stresem.

Serdecznie dziękujemy Naszym ,,Amazonkom” za wielką odwagę podzielenia się swoimi przeżyciami związanymi z trudami choroby podczas spotkań z młodzieżą. Głębokie wyrazy podziękowania dla wolontariuszki dyplomowanej położnej E. Zapotocznej za ogromny wkład pracy, zapał oraz profesjonalizm podczas odbywających się prelekcji z uczniami.

Zadanie było finansowane przez Powiat Świdwiński.