Amazonki podnoszą sprawność fizyczną

Świdwińskie Stowarzyszenie „Amazonka” jest w trakcie realizacji zadania publicznego pn. „Ruch jako lek niezastąpiony” zgodnie z umową NR SO.524.2.2.2015 zawartą z Powiatem Świdwińskim. W ramach zadania odbywają się zajęcia rehabilitacyjne na basenie dla Amazonek. Mają one na celu podniesienie sprawności fizycznej, zmniejszenie dolegliwości bólowych, poprawienie stanu zdrowotnego kobiet po mastektomii. Zajęcia odbywają się w każdą środę od 26 sierpnia. Razem odbędzie się 10 godzin zajęć.

Świdwiński Festiwal NGO

W dniu 19 września odbył się I Świdwiński Festiwal Organizacji Pozarządowych, którego celem było zaakcentowanie istnienia organizacji pozarządowych, przedstawienie różnorodnej ich oferty oraz  integracja organizacji pozarządowych z lokalną społecznością. Wśród uczestników NGO nie mogło zabraknąć Świdwińskiego Stowarzyszenia „Amazonka”. Na naszym stoisku zaprezentowałyśmy nasze osiągnięcia w postaci pucharów, medali, dyplomów oraz kronikę dokumentująca działalność organizacji od początku jej istnienia.  Pokazaliśmy sprzęt rehabilitacyjny oraz ulotki dotyczące profilaktyki nowotworów piersi i raka szyjki macicy. Dzięki uprzejmości pani Beaty Kurij, przedstawicielki firmy „Amoena” odbył się pokaz strojów oraz bielizny dla kobiet po mastektomii. Głównym punktem programu był pokaz Zumby w wykonaniu ,,Amazonek”, do którego przygotowała nas pani Katarzyna Radomska z Zespołu Tanecznego „Iskra”. W ramach festiwalu Nasze Stowarzyszenie zorganizowało prelekcję dietetyczki Anny Grzechowiak na temat „Wzmacnianie odporności w okresie jesieni i profilaktyka chorób cywilizacyjnych”. W spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób, które swój sobotni czas poświęciły na uczestniczenie w I Świdwińskim Festiwalu NGO.Zamysłem Świdwińskiego Stowarzyszenia Amazonka jest pokazanie kobietom, które zetknęły się z chorobą nowotworową, ich rodzinom i społeczeństwu, jak można przełamywać bariery mentalności społeczeństwa oraz udowodnienie, że z chorobą można żyć normalnie. A integracja w „Stowarzyszeniu”, wzajemne wsparcie i samopomoc jest jednym z warunków osiągnięcia tej normalności. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do odwiedzania Naszego Klubu który mieści się w Świdwinie przy  ul.Kołobrzeskiej 43.   Dziękujemy Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej w Wałczu, Urzędowi Miasta Świdwin oraz innym Organizacjom Pozarządowym  za zorganizowanie tak wspaniałej imprezy. Liczymy na kontynuację tego przedsięwzięcia i spotkanie w przyszłym roku. Podziękowania należą się wielu innym, którzy pomogli przy organizacji tej imprezy i sprawili, że ten dzień  zastanie na długo w naszej pamięci. Dziękujemy !

Prelekcja profesora Lubińskiego

Światowej sławy ekspert od nowotworów dziedzicznych prof. Jan Lubiński na zaproszenie Świdwińskich Amazonek z przyjechał z prelekcją do Świdwinia.
To już kolejna wizyta w Świdwinie wybitnego naukowca PUM w Szczecinie prof. Jana Lubińskiego. W dniu 04 września w ramach prelekcji na temat ”Postępy w genetyce raka piersi” zebranym,”Amazonkom” i innym uczestnikom spotkania profesor uświadamiał jak ważne są badania genetyczne w leczeniu nowotworów i jakie korzyści z rozwoju genetyki odnoszą pacjenci cierpiący na nowotwory.Dzięki badaniom genetycznym możliwe jest włączenie prewencji na etapie, kiedy choroba jeszcze nie wystąpiła, a jeśli już pojawią się jej objawy – zastosowanie właściwie dobranej do predyspozycji danego pacjenta terapii. Dodatkowo zdiagnozowanie nosicielstwa odpowiednich mutacji pozwala na dobór najefektywniejszego, zindywidualizowanego sposobu leczenia związanego z uwarunkowaniami konstytucjonalnymi pacjenta.Badania profesora J. Lubińskiego wskazują na silną korelację pomiędzy stężeniem selenu, a ryzykiem występowania raka. Informacja dla zainteresowanych: w Centrum Badawczo-Rozwojowym READ-GENE SA, w Grzepnicy, ul. Alabastrowa 8, k/ Dobrej Szczecińskiej, można wykonać badania poziomu selenu i innych mikroelementów. Telefon kontaktowy do rejestracji 914334256.Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Profesor odpowiadał na wiele zadawanych pytań. Po prelekcji odbył się mały poczęstunek, gdzie jeszcze trwały rozmowy z prof. J.Lubińskim.Prelekcja odbyła się w ramach realizowanego zadania publicznego pt,,Wiedza to Nasze Zdrowie” finansowanego przez Gminę Miejską Świdwin.