Prelekcja profesora Lubińskiego

Światowej sławy ekspert od nowotworów dziedzicznych prof. Jan Lubiński na zaproszenie Świdwińskich Amazonek z przyjechał z prelekcją do Świdwinia.
To już kolejna wizyta w Świdwinie wybitnego naukowca PUM w Szczecinie prof. Jana Lubińskiego. W dniu 04 września w ramach prelekcji na temat ”Postępy w genetyce raka piersi” zebranym,”Amazonkom” i innym uczestnikom spotkania profesor uświadamiał jak ważne są badania genetyczne w leczeniu nowotworów i jakie korzyści z rozwoju genetyki odnoszą pacjenci cierpiący na nowotwory.Dzięki badaniom genetycznym możliwe jest włączenie prewencji na etapie, kiedy choroba jeszcze nie wystąpiła, a jeśli już pojawią się jej objawy – zastosowanie właściwie dobranej do predyspozycji danego pacjenta terapii. Dodatkowo zdiagnozowanie nosicielstwa odpowiednich mutacji pozwala na dobór najefektywniejszego, zindywidualizowanego sposobu leczenia związanego z uwarunkowaniami konstytucjonalnymi pacjenta.Badania profesora J. Lubińskiego wskazują na silną korelację pomiędzy stężeniem selenu, a ryzykiem występowania raka. Informacja dla zainteresowanych: w Centrum Badawczo-Rozwojowym READ-GENE SA, w Grzepnicy, ul. Alabastrowa 8, k/ Dobrej Szczecińskiej, można wykonać badania poziomu selenu i innych mikroelementów. Telefon kontaktowy do rejestracji 914334256.Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Profesor odpowiadał na wiele zadawanych pytań. Po prelekcji odbył się mały poczęstunek, gdzie jeszcze trwały rozmowy z prof. J.Lubińskim.Prelekcja odbyła się w ramach realizowanego zadania publicznego pt,,Wiedza to Nasze Zdrowie” finansowanego przez Gminę Miejską Świdwin.