Amazonki podnoszą sprawność fizyczną

Świdwińskie Stowarzyszenie „Amazonka” jest w trakcie realizacji zadania publicznego pn. „Ruch jako lek niezastąpiony” zgodnie z umową NR SO.524.2.2.2015 zawartą z Powiatem Świdwińskim. W ramach zadania odbywają się zajęcia rehabilitacyjne na basenie dla Amazonek. Mają one na celu podniesienie sprawności fizycznej, zmniejszenie dolegliwości bólowych, poprawienie stanu zdrowotnego kobiet po mastektomii. Zajęcia odbywają się w każdą środę od 26 sierpnia. Razem odbędzie się 10 godzin zajęć.