Światowy Dzień Zakrzepicy

W roku 2014 Międzynarodowe Towarzystwo Skaz Krwotocznych i Zakrzepicy z siedzibą w USA ogłosiło dzień 13 października Światowym Dniem Zakrzepicy. Pojęcia „zakrzepica” i „zatorowość” wprowadził do medycznego języka Rudolf Virchow, który urodził się 13 października 1821 roku. Swoją rozprawę doktorską dotyczącą zakrzepowego zapalenia żył obronił 18 października 1843 roku. Opublikował badania na temat patogenezy zakrzepicy łącznie ze sławną „triadą Virchowa”.
Dzień ten uczciło Świdwińskie Stowarzyszenie „Amazonka” i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Świdwinie. Gośćmi spotkania byli: Pani Danuta Malitowska, Przewodnicząca Rady Powiatu Świdwińskiego, Pani Mirosława Lemańczyk, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Świdwin, Pan Bogdan Wachowiak, Kierownik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Świdwin. Pani Beata Wachowiak, nauczycielka PSP nr 1 przedstawiła ciekawostki z życiorysu Rudolfa Virchowa pochodzące z czasów jego pracy w berlińskim szpitalu „Charite”, gdzie odbywał staż kliniczny i pisał rozprawę doktorską o zakrzepowym zapaleniu żył oraz zapoznała zebranych z dostępnymi w Polsce publikacjami traktującymi o życiu i działalności wybitnego syna Ziemi Świdwińskiej. Pani Lucyna Gasztold, pielęgniarka gabinetów profilaktyki zdrowotnej placówek oświatowych, zaznajomiła zebranych z zagadnieniami dotyczącymi groźnej choroby, jaką jest zakrzepica. Pani Monika Babiak, nauczycielka PSP nr 1 przedstawiła obszerną prezentację multimedialną dotyczącą Virchowa oraz jego dokonań i rozległych zainteresowań. Uczestnicy spotkania wspominali także Pana Jacka Rożańskiego, świdwińskiego lekarza, który w 1989 roku był jednym z pomysłodawców i organizatorów konferencji lekarzy z Polski i Republiki Federalnej Niemiec poświęconej Rudolfowi Virchowowi. Bardzo dziękujemy Pani Zdzisławie Rudnickiej, Prezesowi Świdwińskiego Stowarzyszenia „Amazonka” i Pani Zofii Lewkowicz za zaproszenie do współpracy.