Badania genetyczne i poziomu selenu

W dniu 14 listopada Świdwińskie Stowarzyszenie „Amazonka”, dzięki zaproszeniu przez profesora Jana Lubińskiego, mogły zorganizować wyjazd do firmy READ-GENE w Grzepnicy k/Dobrej Szczecińskiej, gdzie 25 amazonek, w tym osoby niepełnosprawne z terenu Gminy i Powiatu Świdwińskiego, nieodpłatnie wykonały badania genetyczne oraz poziom selenu – pierwiastka, który ma istotne znaczenie w profilaktyce i leczeniu nowotworów.Read-Gene jest spółką innowacyjnych technologii, której celem jest komercjalizacja metod wykrywania, prewencji oraz leczenia najbardziej rozpowszechnionych rodzajów nowotworów złośliwych. Głównymi segmentami działalności spółki są chemoprewencja, badania kliniczne oraz testy genetyczne. Wszystkie te segmenty są komplementarne wobec siebie.Testy genetyczne oraz konsultacje genetyczno-onkologiczne są dostępne dla wszystkich pacjentów.Profesor Jan Lubiński jeden z założycieli spółki Read-Gene i wybitny genetyk, wygłosił podczas pobytu krótką prelekcję dla uczestniczek badań na temat ”Selen i inne biopierwiastki w profilaktyce i leczeniu nowotworów”.Świdwińskie Stowarzyszenie „Amazonka” składa serdeczne podziękowania dla Wójta Gminy Świdwin, Kazimierza Lechockiego za okazanie serca i nieodpłatne udostępnienie środka transportu, dzięki czemu wszystkie chętne osoby mogły skorzystać z możliwości wykonania badań.

Nowy komputer dla Amazonek

W dniu 03. listopada odbyło się uroczyste przekazanie nowego laptopa dla Świdwińskiego Stowarzyszenia „Amazonka” przez Wójtów czterech Gmin; Pana Marcina Książek Wójta Gminy Sławoborze, Pana Jerzego Anielskiego Wójta Gminy Brzeżno, Pana Sławomira Koruc zastępcy wójta Gminy Brzeżno, Pana Krzysztofa Majewskiego Wójta Gminy Rąbino i Pana Kazimierza Lechockiego Wójta Gminy Świdwin. Wójtowie w/w Gmin przekazali środki w ramach zadania publicznego pt. „Nasze Stowarzyszenie szansą na integrację” dzieli któremu udało się połączyć środki i zakupić sprzęt wysokiej klasy, który umożliwi promocję działań Stowarzyszenia oraz zwiększy zainteresowanie działaniami na rzecz dotkniętych chorobą przez inne grupy społeczne jak również poprawi i ułatwi warunki pracy biurowej.Zarząd Stowarzyszenia „Amazonka” oraz członkinie są bardzo wdzięczni za przekazanie środków i serdecznie dziękują władzom samorządowym. Obecność życzliwych ludzi napawa Nas nadzieją i wiarą i powoduje, że łatwiej znosimy trudy choroby.