Spotkanie z onkologami

13 października 2016 r. odbyło się spotkanie z onkologami – Dorotą Stręk-Śliwińską i Marzeną Holak, pt. „Lepiej zapobiegać niż leczyć, opieka lekarska podczas choroby, jak zmniejszyć ryzyko nawrotu choroby”, zrealizowane przez stowarzyszenie Amazonka jako realizacja zadania publicznego „Razem pokonamy niepełnosprawność”.