Wigilijne spotkanie

W dniu 09.12.2016 roku o godzinie 11:00 w Sali Restauracji „Zamkowej” odbyło się już coroczne spotkanie wigilijne Amazonek i zaproszonych gości.
Uroczystość rozpoczęto od serdecznego przywitania gości i odśpiewania Hymnu Amazonek. Po odśpiewaniu hymnu przeszedł czas na wigilijny zwyczaj dzielenia się opłatkiem i składania sobie życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.
Na stole królowały wigilijne potrawy – ryby pod każdą postacią, barszcz czerwony z uszkami lub pierogami, krokiety, gołąbki oraz dla osłodzenia ciasto z kawą.


Na tegoroczną Wigilię zaproszono:
– przedstawicieli samorządów: w imieniu Starosty odwiedził Nas Wicestarosta Pan Zdzisław Pawelec, powitaliśmy Przewodniczącą Rady Powiatu Panią Danutę Malitowską, Radną Powiatu Panią Krystynę Wojnicką, Zastępcę Burmistrza Miasta Świdwin Panią Urszulę Cieślińską, Wójta Gminy Świdiwn Pana Kazimierza Lechockiego, Wójta Gminy Sławoborze Pana Marcina Książek, Zastępcę Wójta Gminy Brzeżno Pana Sławomira Koruc, Zastępcę Wójta Gminy i Burmistrza miasta Połczyn Zdrój Pana Mirosława Pierz
-przedstawicielkę Kancelarii Notarialnej Panią Alicję Pracz
– przedstawicieli banków : Panią Annę Matuszyńską Dyrektor Spółdzielczego Banku Pomorskiego Oddział Świdiwn, Panią Dorotę Mańko Dyrektor Świdwińskiego oddziału SKOK im.Chmielewskiego
-przedstawicielkę Powiatowego Urzędu Pracy Panią Dorotę Tudrujek Zastępcę Dyrektora
-przedstawicieli innych organizacji pozarządowych: Pana Paweł Gasztold przedstawiciel Powiatowego Oddziału Diabetyków, Pana Karola Pniewczuk reprezentującego Stowarzyszenie Słoneczna Jesień
-przedstawicieli firm: Panią Barbarę Marszałek-Siuda, Panią Agatę Pawlicką, Panią Dorotę Wojtanowską właścicielkę restauracji „Zamkowa”, która po raz kolejny pięknie Nas ugościła w swoim lokalu oraz innych zaprzyjaźnionych zaproszonych gości.
Na tak uroczym spotkaniu nie mogło zabraknąć serdecznych podziękowań ze strony Naszego Stowarzyszenia dla władz samorządowych i darczyńców za finansowe i rzeczowe wsparcie dla Naszej Organizacji. Dziękowaliśmy za życzliwość i okazane serce.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Wszystkim mieszkańcom Powiatu Świdwińskiego dużo zdrowia, ciepła rodzinnego oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2017