Zajęcia na basenie

Podsumowanie zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Wiedza i sport jako forma rehabilitacji dla niepełnosprawnych” z zawartej umowy nr SO.524.1.3.2016 ze Starostwem Powiatowym Świdwin i Stowarzyszeniem „Amazonka”
Dzięki zadaniu publicznemu powierzonemu przez Starostwo Świdwin naszemu Stowarzyszeniu nasze członkinie i osoby z terenu powiatu mogły korzystać z zajęć prowadzonych przez Instruktora – panią Agatę Pawłowską na basenie. Odbyło się dziesięć spotkań od września do grudnia pod okiem instruktora, który pokazywał jakie ćwiczenia pomagają w usprawnieniu naszego ciała, stawów i samopoczucia. Zajęcia te dały nam dużą satysfakcję oraz wiedzę jak my osoby niepełnosprawne możemy radzić sobie za pomocą ćwiczeń z naszą niepełnosprawnością.