”W trosce o zdrowie”

Dnia 09.06.2017r w ramach realizacji zadania publicznego finansowanego przez Urząd Miasta Świdwin pt. ”W trosce o zdrowie” w Świdwińskim Stowarzyszeniu Amazonka odbyło się spotkanie grupowe członkiń z Panią Psycholog Magdaleną Kawczyńską . W spotkaniu wzięło udział 22 osoby. Tematy warsztatów obejmowały psychologiczne aspekty zdrowia i choroby, pojęcie stresu psychologicznego i strategie radzenia sobie z nim oraz procesy emocjonalne w życiu człowieka, psychologia motywacji oraz komunikacja interpersonalna w chorobie. Dodatkowy punktem spotkania był trening autogenny metodą Szulca oraz ćwiczenia oddechowe, które pomagają w kontroli własnych emocji.

Zaplanowany program warsztatów terapeutycznych został w pełni zrealizowany, członkinie chętnie i z zainteresowaniem brały udział w ćwiczeniach i wspólnych dyskusjach. Program zajęć korzystnie wpłynął na uczestniczki, które otrzymały duże wsparcie w pokonywaniu słabości w różnych etapach walki z chorobą jak również w pokonywaniu codziennych problemów.

Dodatkowo odbywają się indywidualne spotkania z Panią psycholog, które na pewno z korzyścią wpłyną na uczestniczki i dodadzą siły na kolejne dni i lata.

DZIAŁANIA ,,AMAZONEK” W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO

DZIAŁANIA ,,AMAZONEK” W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO

Świdwińskie Stowarzyszenie Amazonka w ramach realizowanego zadania publicznego powierzonego przez Urząd Miasta Świdwin pt:,,W trosce o zdrowie” organizują w dniu 9 czerwca warsztaty z Panią Psycholog Magdaleną Kawczyńską.

W spotkaniu wezmą udział członkinie Stowarzyszenia borykające się z trudami choroby nowotworowej. Tematy spotkania będą dotyczyły psychologicznych aspektów zdrowia i choroby, pojęcia zdrowia psychologicznego i strategii radzenia sobie z nim oraz procesy emocjonalne w życiu człowieka, motywacji oraz komunikacji interpersonalnej w chorobie.

Na pewno będzie to duże wsparcie w pokonywaniu słabości w różnych etapach walki z chorobą i pozwoli odzyskać siłę psychiczną.

Kolejnym działaniem projektu będą zajęcia aquaaerobiku na basenie „Relaks” pod okiem Pani instruktor Agaty Pawłowskiej. Ćwiczenia ruchowe mają ogromny wpływ na motorykę i fizjologię człowieka. Rehabilitacja w wodzie ma na celu poprawić i utrzymać sprawności fizyczną uczestników.

Projekt realizowany w ramach zadania publicznego pt. Ochrona i promocja zdrowia. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych poprzez organizowanie spotkań rekreacyjno-edukacyjnych oraz podejmowanie działań prozdrowotnych, ”W trosce o zdrowie” powierzonego przez Urząd Miasta Świdwin umowa nr OZKS.032.12.2017.