REHABILITACJA ,,AMAZONEK’’

REHABILITACJA ,,AMAZONEK’’

W dniach od 23.11.2018r do 29.11.2018r Świdwińskie Stowarzyszenie ,,Amazonka’’ rozpoczynają turnus rehabilitacyjny w ośrodku leczniczo-rehabilitacyjnym ,,Klimczok’’ w Ustroniu Morskim .Turnus jest dla uczestników projektu realizowanego przez Świdwińskie Stowarzyszenie ,,Amazonka’’ pod tytułem ,,Rehabilitacja warunkiem powrotu do zdrowia osób niepełnosprawnych ‘’ w ramach zadania publicznego finansowanego przez Gminę Miejską Świdwin ,Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ,Gminę Brzeżno ,Gminę Sławoborze i Gminę Świdwin .

W/w projekt ma na celu zapewnienie rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Świdwińskiego .W projekcie bierze udział 15 amazonek wymagających leczenia rehabilitacyjnego.

 

Świdwińskie Stowarzyszenie ,,Amazonka’’
78-300 Świdwin Kołobrzeska 43
Tel.739 056 446
amazonkaswidwin@poczta.onet.pl