Nasze cele

Celem Stowarzyszenia jest dostarczenie chorym kobietom na raka piersi emocjonalnego i praktycznego wsparcia, ułatwienie im podejmowania osobistych decyzji i znalezienia motywacji powrotu do zdrowia oraz uzyskania możliwie najlepszej, jakości życia. W naszej najistotniejszym działalności elementem jest wolontariat. Kobiety, które same przeszły chorobę wiedzą najlepiej, jakim obciążeniem psychicznym jest uświadomienie sobie, że to właśnie ją dotknęło potrafią pomoc kobiecie, która znalazła się w takiej samej sytuacji. Wspomagamy się nawzajem w klubie odwiedzamy kobiety chore w szpitalu tuż po amputacji. Członkinie Stowarzyszenia prowadzą również działalność na rzecz profilaktyki prowadząc w szkołach pogadanki o samobadaniu piersi i zagrożeniu chorobami nowotworowymi.

Cele statutowe :

  • Rehabilitacja psychiczna i fizyczna chorych po mastektomii.
  • Zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i bieliznę osobistą.
  • Wspólne działanie na rzecz kobiet z rakiem piersi zmierzające do ułatwienia im powrotu do normalnego życia w stanie sprawności fizycznej i psychicznej oraz wykrywanie raka piersi.
  • Udzielanie pomocy finansowej kobietom po operacji oraz pomocy psychologicznej.
  • Gromadzenie niezbędnych środków finansowych i przekazywanie ich na cele statutowe.
  • Popularyzowanie wiedzy na temat nowotworów piersi.
  • Organizowanie konsultacji z psychologiem, seksuologiem, itd.
  • Popieranie działań związanych z profilaktyką chorób nowotworowych.
  • Współpraca z organizacjami społecznymi i charytatywnymi.